img01
// Rädda Barnen // Sharepoint

Ett användarvänligt system som kvalitetssäkrar Rädda Barnens programverksamhet

Rädda Barnen stod inför flera utmaningar då de skulle utveckla ett förbättrat och mer effektivt systemstöd för sina 200 medarbetare som kämpar för barns rättigheter runt om i världen. Precio Fishbone blev en viktig aktör och har utvecklat ett system som stödjer de viktiga processer som hanterar ett bidrags hela väg genom organisationens verksamhet: från ansökan till resultat.

Rädda Barnen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som värnar om barns rättigheter. Arbetet utgår ifrån FN:s konvention som säger att alla människor har lika värde men att barn har särskilda rättigheter. Världen över kämpar Rädda Barnen för alla barns rätt att gå i skolan, att skyddas mot våld och övergrepp, till mat och sjukvård och att få göra sina röster hörda.

Korrekta uppföljningar

Det är för Rädda Barnen mycket viktigt att kunna genomföra korrekta uppföljningar och säkerställa att alla medel når fram till avsedda mottagare och att de används på ett effektivt sätt. Administrationen av bidrag följer ett strikt och komplext regelverk, och till sin hjälp har Rädda Barnen Sverige systemet Programme and Grant Management System.

Ett lika enkelt som kraftfullt system

När det blev dags att utveckla ett förbättrat och mer effektivt systemstöd för sina 200 medarbetare runt om i världen stod man inför flera utmaningar. Det måste vara både enkelt och kraftfullt på samma gång, och vitalt för lösningen var systemets möjligheter att fungera i länder och miljöer där bandbredd är en bristvara. Med tanke på Rädda Barnens globala struktur är det nödvändigt att kunna samarbeta i ett och samma system trots att många av användarna har endast tillgång till långsamma och dåliga uppkopplingar.

Förståelse för verksamheten en viktig framgångsfaktor

I projektet blev Precio Fishbone en viktig aktör. De har genomfört och ansvarat för utvecklingsarbetet av det nya systemet. Precio Fishbone har arbetat med Rädda Barnen under många år och kunskapen om verksamheten och förståelsen för dess processer har varit en viktig framgångsfaktor i projektet. Dessutom har Precio Fishbone stor erfarenhet av att bygga liknande lösningar baserade på SharePoint, där de kombinerar nyttjandet av befintlig funktionalitet med nya skräddarsydda anpassningar.

Enkelt och intuitivt

Systemet började användas i västra Afrika och senare i andra delar av Afrika samt Latinamerika och Asien. Rädda Barnen var mycket nöjda. Redan under utbildningen fick användarna en snabb förståelse för systemet och kunde använda funktionerna på egen hand, vilket visar hur intuitivt och enkelt det är.

En succé

Sammanfattningsvis beskriver Rädda Barnen projektet som en succé. Efterfrågad funktionalitet har levererats i tid, enligt plan och inom budget. ”Vi har lyckats skapa ett system som fullt ut stödjer de viktiga processer som hanterar ett bidrags väg genom organisationens verksamhet, från ansökan till resultat” säger Lotta Nordström, som idag inte är kvar inom organisationen med då var projektledare. ”Det är ett av de mest lyckade projekt jag deltagit i.”Läs mer om Sharepoint

SharePoint
SharePoint

SharePoint

Precio Fishbone är en av Sveriges mest ansedda och erfarna leverantörer av lösningar baserade på SharePoint. Med över 13 års ... ...

Läs mer

Frågor om detta case?

Björn Bemgård

Skicka e-post 0706 - 03 19 34