img01
// Brittiska Röda Korset // Sharepoint // Integration / BizTalk

Ett projekt- och programhanteringssystem som fungerar i världens alla hörn

Brittiska Röda Korset hjälper människor i nöd runt om i hela världen. Inte sällan i otillgängliga områden, drabbade av krig eller förödande naturkatastrofer. Men även där samhällen rasat samman måste IT-systemen fungera för att Röda Korset ska kunna hjälpa. Precio Fishbone har därför utvecklat ett projekt- och programhanteringssystem – baserat på SharePoint 2010 – som fungerar även där brandbedd är en bristvara.

Brittiska Röda Korset är en av Storbritanniens mest erfarna och etablerade hjälporganisationer och hjälper nödställda människor både på hemmaplan och runt om i världen. Idag är de aktiva i drygt 20 länder, varav flera drabbats av krig eller andra katastrofer. Detta ställer stora krav på de IT-system de använder. 

Ger ett omfattande stöd för planering, analys och utförande

För att underlätta och effektivisera Brittiska Röda Korsets arbete i dessa områden har Precio Fishbone utvecklat ett system baserat på SharePoint 2010 och sökmotorn FAST. Det är utvecklat med särskild hänsyn till att det måste fungera i otillgängliga områden där bandbredd är en bristvara och ger ett omfattande stöd för planering, analys och utförande i det konkreta hjälp- och biståndsarbete som bedrivs på global basis. Det ger även stöd för projektstyrning genom integrerat process och metodstöd.

Förbättrad kategorisering och klassificering av sökresultat 

Denna webbaserade lösning underlättar allt från informationsdelning, projektplanering dokumenthantering och kunskapsutbyte till bidrags- och uppföljningshantering. Brittiska Röda Korset har cirka 200 pågående projekt som hanteras i systemet, och sökmotorn FAST bidrar till extra kraftfullt stöd vid sökning bland den stora mängd information som ligger i systemet. FAST möjliggör också förbättrad kategorisering och klassificering av sökresultaten.

Integrerat med affärssystemet

Projekt- och programhanteringssystemet är – med hjälp av BizTalk – integrerat med Brittiska Röda Korsets affärssystem Agresso.

 Läs mer om våra erbjudanden

SharePoint
SharePoint

SharePoint

Precio Fishbone är en av Sveriges mest ansedda och erfarna leverantörer av lösningar baserade på SharePoint. Med över 13 års ... ...

Läs mer
Integration
Integration

Integration

Integration handlar om att förädla, effektivisera och stödja verksamhetsprocesser genom smarta och säkra integrationer mellan ... ...

Läs mer

Frågor om detta case?

Björn Bemgård

Skicka e-post 0706 - 03 19 34