Delårsrapport för januari - mars 2019

Precio Fishbone lämnar sin kvartalsrapport för januari - mars 2019.

Läs hela delårsrapporten här.

Aktuellt