Bokslutskommuniké 2018

Precio Fishbone lämnar sin bokslutskommuniké för 2018 och kvartalsrapport för oktober - december 2018

Läs hela kommunikén här.

Aktuellt