Bokslutskommuniké 2017

Precio Fishbone lämnar sin bokslutskommuniké för 2017 och kvartalsrapport för oktober - december 2017

Läs hela kommunikén här.

Aktuellt