Bokslutskommuniké 2015

Precio Fishbone lämnar sin bokslutskommuniké för 2015 och kvartalsrapport för oktober - december 2015

Läs hela kommunikén här.

Aktuellt