Kvartalsrapport juli - september 2012

DELÅRSRAPPORT niomånadersperioden januari 2012 – september 2012

Nettoomsättningen uppgick till 22,4 Mkr (19,2) och under niomånadersperioden 80,7 Mkr (69,9).
• Rörelseresultat (EBITA) blev 0,3 Mkr (-0,3) och under niomånadersperioden 4,6 Mkr (3,2).
• Resultat efter finansiella poster 0,3 Mkr (-0,3), under niomånadersperioden 4,4 Mkr (3,0)
• Resultat efter skatt blev 0,2 Mkr (-0,3) och under niomånadersperioden 3,1 Mkr (2,1)
• Resultat per aktie efter skatt 0,02 Kr (-0,04). Under niomånadersperioden 0,42 Kr (0,29).
• Prognosen för räkenskapsåret är att rörelseresultatet kommer vara högre än föregående tolvmånadersperiod.

Rapporten i sin helhet kan hämtas här.

Aktuellt