Kvartalsrapport januari - mars 2013

Nettoomsättningen uppgick till 27,4 mkr (29,6)
Rörelseresultatet (EBITA) blev -1,6 mkr (2,8)
Rörelsemarginalen blev -5,7 % (9,3%).
Resultat efter skatt blev -1,6 mkr (2,0)
Poster av engångskaraktär har belastat resultatet med 2,1 mkr
Vinst per aktie efter skatt blev -0,22 Kr (0,26)
Föreslagen utdelning till årsstämma 0,25 Kr per aktie
Utökat partnerskap med Microsoft
Christer Johansson ny verkställande direktör från 1 juni 2013
Prognosen för andra kvartalet visar en påtaglig resultatförbättring jämfört med kvartal 1 2013 och prognosen för hela räkenskapsåret 2013 indikerar vinst.


Hela rapporten januari - mars 2013 kan du läsa här

Aktuellt