Kvartalsrapport januari - mars 2012

Nettoomsättningen uppgick till 29,6 Mkr (25,2).
Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,8 Mkr (2,1).
Rörelsemarginal blev 9,3% (8,2%).
Resultat efter skatt blev 2,0 Mkr (1,4).
Vinst per aktie efter skatt blev 0,26 Kr (0,19).
Föreslagen utdelning till årsstämma 0,50 Kr per aktie.
Nytt kontor öppnat i Västerås.
Utökat partnerskap med Microsoft.
Prognos för andra kvartalet och för hela räkenskapsåret 2012 indikerar vinst.

Hela rapporten kan hämtas här.

Aktuellt