Kvartalsrapport april - juni 2014

Kvartalsrapport april - juni 2014

Kvartalet april – juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,8 mkr (29,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,6 mkr (1,9).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,8 % (6,5 %).
 • Resultat efter skatt blev 2,0 mkr (1,8).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,27 kr (0,24).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 2,2 mkr (1,3) vilket motsvarar 0,29 kr per aktie (0,21).
 • Utdelning om 0,25 kr per aktie har verkställts.
 • Försäljningskontor öppnat i London
 • Nyemission beslutad om 792 786 B-aktier

Delåret januari – juni 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,2 mkr (56,9).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 5,3 mkr (0,3).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,9 % (0,6 %).
 • Resultat efter skatt blev 4,1 mkr (0,1).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,55 kr (0,02).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 2,6 mkr (-1,0) vilket motsvarar 0,35 kr per aktie (-0,13).
 • Utdelning om 0,25 kr per aktie har verkställts.

Hela rapporten kan hämtas här.

Aktuellt