Kvartalsrapport april - juni 2012

DELÅRSRAPPORT sexmånadersperioden januari – juni 2012

• Nettoomsättningen uppgick till 28,7 Mkr (25,4) och under sexmånadersperioden 58,3 Mkr (50,1).
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 1,5 Mkr (1,4) och under sexmånadersperioden 4,3 Mkr (3,5).
• Rörelsemarginalen blev 5,3% (5,6%) och under sexmånadersperioden 7,4% (6,9%)
• Resultat efter skatt blev 1,0 Mkr (1,0) och under sexmånadersperioden 3,0 Mkr (2,4).
• Vinst per aktie efter skatt blev 0,14 Kr (0,13) och under sexmånadersperioden 0,40 Kr (0,32).
• Björn Pettersson vald till ny styrelseordförande.
• Inom ramen för Precios personaloptionsprogram har 3 669 B-aktier nyemitterats under augusti. Teckningskursen var 6,25 kr.
• Prognos för hela räkenskapsåret 2012 indikerar en ökad vinst.

Hela rapporten kan hämtasr här.

Aktuellt