Delårsrapport för januari - september 2018

Precio Fishbone lämnar sin kvartalsrapport för januari - september 2018.

Läs hela delårsrapporten här.

Aktuellt