IR

Precio Fishbones B-aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Du kan följa kursutvecklingen på Nasdaq Stockholm First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank som också är likviditetsgarant för aktien. I bolaget finns cirka 1 850 aktieägare. 

De största ägarna hittar du under avsnittet Ägare

Totalt finns 9 175 722 aktier i bolaget varav 20 000 är onoterade A-aktier. Varje A-aktie har tio röster och en B-aktie en röst på bolagsstämman.