IR

Här finner du information om våra ägare, vår styrelse och all information som officiellt publiceras från Precio Fishbone AB. Nedan har du dessutom möjlighet att följa Precio Fishbones aktiekurs.

Precio Fishbones B-aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Du kan följa kursutvecklingen på Nasdaq Stockholm First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank som också är likviditetsgarant för aktien. I bolaget finns cirka 1 200 aktieägare. 

De största ägarna hittar du under avsnittet Ägare

Totalt finns 9 175 722 aktier i bolaget varav 20 000 är onoterade A-aktier. Varje A-aktie har tio röster och en B-aktie en röst på bolagsstämman.